Zvaniet +1 (619) 729-8386

ŠEIT APVIENOJAM KALIFORNIJAS UZŅĒMĒJUS AR LATVIJAS IZCELSMI VAI KAPITĀLU

Aicinam pievienoties
Zvaniet +1 (619) 729-8386

ŠEIT APVIENOJAM KALIFORNIJAS UZŅĒMĒJUS AR LATVIJAS IZCELSMI VAI KAPITĀLU

Aicinam pievienoties

KLUBS mērķis

 Kalifornijas Latviešu Uzņēmēju Biznesa Saiets "KLUBS" tika izveidots 2013.g. 26.janvārī

Kalifornijas Latviešu Uzņēmēju Biznesa Saietu "KLUBS" tika izveidots sanākot desmit Kalifornijas latviešu uzņēmējiem pie Latvijas Goda Konsula Dienvidkalifornijā Jura Buņķa Latvijas vēstnieka ASV Andra Razāna vizītes laikā. Kluba mērķis ir sadarbībā ar Latvijas vēstniecību, Goda Konsulu Dienvidkalifornijā un latviešu organizācijām Amerikā apvienot Kalifornijas latviešu uzņēmējus sadarbībai savā strarpā, un darbībai Amerikas-Latvijas biznesa attīstības labā. Par Kluba vadītāju pēc Goda Konsula ieteikuma tika iecēla anaZana, Inc. izpilddirektori Lidiju Škoļniju no San Diego.
- Kalifornijas

L - Latviešu

U - Uzņēmēju

- Biznesa

- Saiets

KLUBS darbība

KLUBS apkopo informāciju par uzņēmīgiem latvišiem Kalifornā un ievieto to šajā mājas lapā, tādā veidā veicinot sadarbību pašiem savā starpā, kā arī dodot iespēju Latvijas uzņēmējiem sazināties ar mums tieši, veidot savstarpējo tirdzniecību, investīciju piesaisti un sadarboties citos veidos. Mēs izvietojam savā mājas lapā informāciju arī par latviešu uzņēmumiem citos ASV štatos, ja tie izrāda tādu vēlēšanos.

KLUBS ir pilnīgi sabiedrisks veidojums, bez dalības maksas un tā mērķis nav rīkot vai finansiāli atbalstīt pasākumus, bet gan meklet kopīgas biznesa intereses, informatīvi atbalstīt svarīgākos ar Latvijas biznesu Kalifornijā saistītos notikumus un piedalīties tajos. Dalībnieku finansiālais atbalsts KLUBS darbībai ir pilnīgi brīvprātīgs.

Aicinam Kalifornijas latviešu uzņēmējus pievienoties mūsu KLUBAM un atsūtīt mums informāciju ievietošanai šajā vietnē. 

KLUBS misija ir ar šīs mājas lapas palīdzību dot iespēju uzņēmējiem informēt par sevi un uzrunāt vienam otru.

Lidija SKOLNIJA, KLUBS vadītāja